top of page

VUOKRAUSEHDOT

Vuokrausehdot

Tässä tekstissä käsitellään vesijettien vuokrausta Sisu Fishing Oy:n kautta. Sopimuksessa "Vuokraamo" viittaa Sisu Fishing Oy:öön ja "Vuokraaja" henkilöön, joka ottaa veneen/vesijetin vuokralle.
 

Vuokrahinta:

Vuokrahinta sovitaan erikseen vuokrauksen keston ja ajoneuvon käytön perusteella. Hintaan sisältyy [mahdolliset lisäpalvelut tai -varusteet].

Vuokraajan omavastuu:

Vuokraaja sitoutuu maksamaan omavastuuna 1500 € vuokrauksen aikana mahdollisesti tapahtuneista vahingoista. Omavastuu on voimassa jokaisen vahingon kohdalla erikseen.

Vakuus:

Vuokraaja sitoutuu maksamaan vakuusmaksuna 500 € vuokrauksen alkaessa. Vakuus palautetaan vuokraajan palauttaessa ajoneuvon vahingoittumattomana ja vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Ajoneuvon paikannuslaite:

Ajoneuvossa on paikannuslaite, joka on tarkoitettu ajoneuvon sijainnin seurantaan ja turvallisuuden varmistamiseen vuokrauksen aikana. Vuokraaja hyväksyy tämän eikä saa poistaa tai vahingoittaa paikannuslaitetta vuokrauksen aikana.

Käyttö:

Ajoneuvoa saa käyttää ainoastaan vuokraajan ilmoittamissa ja vuokranantajan hyväksymissä reiteissä ja kohteissa.

Vuokraaja sitoutuu käyttämään ajoneuvoa asianmukaisesti ja noudattamaan kaikkia liikennesääntöjä ja -määräyksiä.

Vuokraaja ei saa luovuttaa ajoneuvoa kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.

Vuokraajan velvollisuus:

Vuokraaja sitoutuu huolehtimaan vuokrattavasta kohteesta asianmukaisesti ja pitämään sen hyvässä kunnossa vuokrauksen aikana. Mikäli vuokrattava kohde vaurioituu tai vahingoittuu vuokrauksen aikana, vuokraaja on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot.

Lisämaksu myöhästyneestä palautuksesta:

Mikäli ajoneuvo palautetaan vuokra-ajan päättymisen jälkeen, vuokranantajalla on oikeus periä lisämaksu viivästyneestä palautuksesta. Lisämaksun suuruus on 100 € per tunti, laskettuna alkavasta tunnista. Lisämaksun kokonaismäärä määräytyy viivästyksen keston perusteella.

Vastuuvapaus Sisu Fishing Oy:

Vuokraaja vapauttaa Sisu Fishing Oy:n kaikesta vastuusta, mukaan lukien henkilö- ja omaisuusvahingot, jotka saattavat aiheutua ajoneuvon käytöstä tai sen teknisistä vioista vuokrauksen aikana.

Vastuu:

Vuokraaja vastaa ajoneuvon käytöstä aiheutuneista vahingoista ja kuluista.

Vuokraaja sitoutuu olemaan luovuttamatta ajoneuvoa kolmansille osapuolille

Vahingot ja huolto:

Vuokraaja sitoutuu ilmoittamaan vuokranantajalle välittömästi mahdollisista vahingoista tai teknisistä ongelmista.

Vuokranantaja vastaa ajoneuvon huollosta ja kunnossapidosta.

Peruutusehdot:

Vuokraajan on ilmoitettava mahdollisesta peruutuksesta viimeistään 7 vrk ennen vuokrauksen alkua. Myöhästyneestä peruutuksesta veloitetaan 150 €.

Sovellettava laki:

Tähän vuokrasopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Ajoneuvon käyttö päihtyneenä:

Vuokraaja sitoutuu olemaan käyttämättä ajoneuvoa päihtyneenä. Ajoneuvon käyttö alkoholin, huumeiden tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty. Vuokraaja hyväksyy, että päihtyneenä ajaminen saattaa johtaa vakaviin seurauksiin, kuten onnettomuuksiin ja vahinkoihin, ja vapauttaa Sisu Fishing Oy:n kaikesta vastuusta tapahtuneiden tapaturmien tai vahinkojen osalta. Lisäksi Sisu Fishing Oy:lla on oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi, mikäli vuokraaja rikkoo tätä sääntöä.

Vuokra-ajat:

  • Vuorokausi: Yksi vuokrausvuorokausi katsotaan alkavaksi vuokrauksen alkamishetkestä ja päättyväksi seuraavan vuorokauden samaan aikaan.

  • Tunti: Vuokraus tuntiperusteisesti lasketaan alkavaksi vuokrauksen alkamishetkestä ja päättyväksi vuokrasopimuksessa määriteltyyn kellonaikaan.

  • Viikko: Vuokrausviikko katsotaan alkavaksi vuokrauksen alkamispäivästä ja päättyväksi saman viikon vastaavaan päivään.

  • Pe-Su: Perjantaista (Pe) sunnuntaihin (Su) kestävä vuokrausjakso, joka kattaa perjantain alkamisajan ja sunnuntain päättymisajan välisen ajanjakson.

bottom of page